In verband met de Corona crisis zijn er binnen ons bedrijf besluiten genomen en maatregelen getroffen. Alles is gericht op de gezondheid van medewerkers, klanten, leveranciers, partners, gasten en bezoekers van ons bedrijf. Wij vragen er begrip voor als in deze uitzonderlijke omstandigheden niet alles volgens normale werkwijzen en normen verloopt. Wij doen ons uiterste best om elke dag zo goed mogelijk samen te werken met en diensten te verlenen aan al onze relaties. Hier klikt u voor onze contactgegevens. 

Leren door te doen

Werkervaring, een diploma, individuele zorg en een baan; dat is de kracht van Perspectief! Perspectief biedt jongeren tussen de 16 en 27 jaar, die in het reguliere onderwijs uitvallen door welke omstandigheid dan ook, een kans om het leven weer op de rit te krijgen. Bij ons kunnen de jongeren meteen aan de slag in onze leerwerkbedrijven, onder begeleiding van ervaren leermeesters. Via de leerwerkbedrijven hebben inmiddels honderden jongeren hun weg naar de toekomst weer weten te vinden. Perspectief is een uniek samenwerkingsverband tussen de gemeenten in de regio Midden- en Zuid Kennemerland, Dunamare Onderwijsgroep, ROC Nova College, Paswerk en Kenter Jeugdhulp.