Hierbij informeren wij graag over de maatregelen die we voor Perspectief hebben genomen in verband met het Coronavirus. Wij zijn genoodzaakt om, alle activiteiten van Perspectief, tot nader order te staken. We zijn echter niet onbereikbaar! Wij blijven telefonisch en/of via de mail voor u bereikbaar. Onze contactgegevens vindt u hierWij vertrouwen er op u hiermee op dit moment voldoende te hebben geïnformeerd.

Leren door te doen

Werkervaring, een diploma, individuele zorg en een baan; dat is de kracht van Perspectief! Perspectief biedt jongeren tussen de 16 en 27 jaar, die in het reguliere onderwijs uitvallen door welke omstandigheid dan ook, een kans om het leven weer op de rit te krijgen. Bij ons kunnen de jongeren meteen aan de slag in onze leerwerkbedrijven, onder begeleiding van ervaren leermeesters. Via de leerwerkbedrijven hebben inmiddels honderden jongeren hun weg naar de toekomst weer weten te vinden. Perspectief is een uniek samenwerkingsverband tussen de gemeenten in de regio Midden- en Zuid Kennemerland, Dunamare Onderwijsgroep, ROC Nova College, Paswerk en Kenter Jeugdhulp.