Aanmelden

» Aanmelden

Aanmelden

Voorwaarden
Om een praktijkopleiding bij Perspectief te kunnen volgend moet een jongere aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • Leeftijd tussen 16 en 27 jaar
  • Gemotiveerd om een diploma te halen
  • Bereid om hulp te aanvaarden bij de uitdagingen die je tegen komt
  • Zin om binnen een kleine groep jongeren (M/V) je in te zetten gericht op jouw eigen toekomst
  • Klaar om je leven een nieuwe, positieve impuls te geven.

Aanmeldprocedure
De procedure begint met een aanmelding. Daarna wordt gecheckt of de aangemelde jongere aan alle voorwaarden  voldoet. Dan volgt een intakegesprek met de trajectbegeleiders van Perspectief. Het succes van de leerwerkbedrijven wordt bepaald door de individuele begeleiding en de kleinschaligheid. Daarom is er helaas maar een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Daarom moeten de intakecriteria streng gehanteerd worden.

Profielschets  
Speciaal voor ouders, begeleiders en intermediairs hebben wij in deze profielschets op een rijtje gezet op welke wijze en voor wie Perspectief bedoeld is. Klik hier voor het pdf-formulier Profielschets.

Aanmeldformulier
Via onderstaand formulier kom je direct in contact met Perspectief.

Voor wie is perspectief

De leerwerkbedrijven van Perspectief bieden jongeren een nieuwe kans. Een kans om ondanks alles een stap vooruit te zetten. Om mee te kunnen doen aan de leerwerktrajecten van Perspectief moeten jongeren ten minste voldoen aan de volgende criteria:

  • tussen de 16 en de 27 jaar oud zijn en geestelijk en lichamelijk in staat om te kunnen werken.
  • in staat zijn om een opleiding op niveau 1 te volgen of zich anders te richten op het certificeringstraject die Perspectief aanbiedt;
  • gemotiveerd om te willen werken en leren in het gekozen vakgebied

Deelnemers zijn ingeschreven als BOL-leerling bij het Nova College. Deelnemers in de leerplichtige leeftijd beschikken over een vervangend leerplichtdocument of een leerplicht trajectplan.