logo perspectief 2018


PERSPECTIEF, DAN WERKT HET WEL!

Werkervaring, een diploma, individuele zorg en een baan; dat is de kracht van Perspectief! Perspectief biedt jongeren tussen de 16 en 27 jaar, die in het reguliere onderwijs uitvallen door welke omstandigheid dan ook, een kans om het leven weer op de rit te krijgen. Bij ons kunnen de jongeren meteen aan de slag in onze leerwerkbedrijven, onder (bege)leiding van ervaren leermeesters. Via de leerwerkbedrijven hebben inmiddels honderden jongeren hun weg naar de toekomst weer weten te vinden. Perspectief is een uniek samenwerkingsverband tussen de regio gemeenten in de regio Midden- en Zuid Kennemerland, Dunamare Onderwijsgroep, ROC-Nova College, Paswerk en Kenter.

foto-flashback1
foto-flashback2
foto1
foto11
foto12
foto13
foto14
foto15
foto16
foto2
foto3