logo perspectief 2018


AANMELD EN INTAKE PROCEDURE

Perspectief-leerwerkbedrijven is een van de instrumenten in het passend onderwijs. De regie over het plaatsen van een jongere bij Perpectief is in handen van het Leerplein Midden- en Zuid Kennemerland. Binnen het Leerplein werken de leerplichtambtenaren en het Meldpunt Voortijdig Schoolverlaten (VSV) samen. Door deze samensmelting is er één aanspreekpunt ontstaan voor de ondersteuning van passend scholingsaanbod voor iedereen van 5 tot 27 jaar, maar ook voor de ondersteuning van de ketenpartners en de ouders.

Het individueel inzetten van het onderwijszorgarrangement en dus plaatsen van jongeren binnen Perspectief is een zorgvuldig afwegingsproces. Meldingen voor plaatsing kunnen direct plaatsvinden bij het Leerplein vanuit het tMDO en CJG coaches.
Uiteraard kan altijd contact worden opgenomen met Perspectief-Leerwerkbedrijven voor informatie rondom onze werkwijze en procedures. Als wat betreft het Leerplein aan alle voorwaarden is voldaan volgt een intakegesprek met de trajectbegeleiders van Perspectief.
Het succes van de leerwerkbedrijven wordt bepaald door de individuele begeleiding en de kleinschaligheid. Daarom zijn er helaas niet veel plaatsen te vergeven en worden de intake criteria streng gehanteerd. Perspectief is echter voortdurend op zoek naar uitbreiding van mogelijke leerwerkrichtingen en momenteel wordt een opleiding tot rijwiel en motorvoertuig ontwikkeld.

Extra informatie voor instanties

VOOR WIE IS PERSPECTIEF

De leerwerkbedrijven van Perspectief bieden jongeren een nieuwe kans. Een kans om ondanks alles een stap vooruit te zetten. Om mee te kunnen doen aan de leerwerktrajecten van Perspectief moeten jongeren ten minste voldoen aan de volgende criteria:

  • tussen de 16 en de 27 jaar oud zijn en geestelijk en lichamelijk in staat om te kunnen werken.
  • in staat zijn om een opleiding op niveau 1 te volgen of zich anders te richten op het certificeringstraject die Perspectief aanbiedt;
  • gemotiveerd om te willen werken en leren in het gekozen vakgebied

Deelnemers zijn ingeschreven als BOL-leerling bij het Nova College. Deelnemers in de leerplichtige leeftijd beschikken over een vervangend leerplichtdocument of een leerplicht trajectplan.