logo perspectief 2018


De docent

Perspectief biedt onderwijs. Dit betekent dat er lessen worden verzorgd door docenten. Afhankelijk van het niveau van iedere leerling, die aan de hand van een intake toets wordt vastgesteld, volgt inschrijving op de geschikte opleiding. Naast het praktijkonderwijs is er ook aandacht voor het volgen van theorieonderwijs. Voor deze taak, het begeleiden en bieden van theorie onderwijs, is de docent verantwoordelijk.
Gedurende de trajectperiode geven docenten van het NOVA College op de locaties van Perspectief individuele en klassikale begeleiding om zo de vakken rekenen, Nederlands en burgerschap te bevorderen en te toetsen. Ook begeleidt de docent de jongere individueel in het loopbaantraject. Dit betreft de route naar het beroepsdiploma en het traject naar een mogelijk vervolg opleiding.