logo perspectief 2018


Zo werkt het wel

 

Perspectief biedt een intensief traject om jongeren zo goed mogelijk op weg te helpen. Hierbij ligt de focus van deze trajecten op ondersteunen en behalen van 3 aspecten: ‘een vak en een diploma’, ‘ondersteuning van problemen’ en ‘een baan’.

EEN VAK EN EEN DIPLOMA:

Starten bij de leerwerkbedrijven van Perspectief betekent vanaf de eerste dag werken in een echt bedrijf voor echte klanten. Vanaf de eerste dag medeverantwoordelijk zijn. In de twee restaurants van Perspectief in de keuken of in de bediening om zo een startkwalificatie in de horeca te halen. In het bouwbedrijf van Perspectief als timmerman om te kunnen starten in de bouw. Op de scheepswerf van Perspectief als lasser of constructiebankwerker.

In de verschillende leerwerkbedrijven kunnen branche-gerichte certificaten of Entree en mbo 2 diploma’s worden behaald. Voor meer informatie over de verschillende opleidingen die de leerwerkbedrijven bieden, lees verder onder het kopje “leerwerkbedrijven”.

ONDERSTEUNING BIJ PROBLEMEN

Om niet meer van het rechte pad af te raken, krijgen de deelnemers concrete hulp op maat. Per deelnemer wordt een plan gemaakt om te gaan werken aan zwakke punten en de persoonlijke ontwikkeling om bijvoorbeeld weer een goed en realistisch inzicht te krijgen in de eigen mogelijkheden, te leren om persoonlijke zaken te bespreken, doelen te stellen, concentratie, motivatie en zelfvertrouwen op te krikken, te werken aan houding en discipline. Ook wordt er gewerkt aan het wantrouwen dat deelnemers misschien hebben opgebouwd tegenover instanties en autoriteit. Naast de gesprekken met de jongeren zelf wordt er ook samengewerkt met relevante personen uit zijn/haar omgeving om zo een goed vangnet te creëren.

TOT EN MET EEN BAAN

Een leerwerktraject bij Perspectief is pas klaar als de deelnemer kan gaan werken in een bedrijf waarvoor de nodige ervaring en diploma’s zijn behaald. Perspectief begeleidt de deelnemers tot en met de opstap naar een baan.

EEN NIEUW BEGIN 5

De deelnemer

de deelnemer2Bas werkt bij bouwbedrijf De Adriaan. “Je zoekt het maar uit” heb je hier niet. Ze hebben het geduld om dingen uit te leggen en de groep is gezellig.>>>

De leermeester

de leermeester2Henny Wortman is leermeester van bouwbedrijf De Adriaan. “Afspraak = afspraak: dus op tijd komen, aanpakken en iedereen met respect behandelen”.>>>

De docent

Perspectief biedt onderwijs. Dit betekent dat er lessen worden verzorgd door de docenten. >>>


De trajectbegeleider

Perspectief biedt een zogeheten onderwijs-zorgarrangement. Dit betekent dat er naast praktijk- en theorieonderwijs extra aandacht is voor het bevorderen van de zelfredzaamheid van de jongere. ”.>>>

Samenwerkende partijen

Vijf grote partners hebben hun krachten gebundeld in Perspectief. Elk met hun eigen professionele inbreng. Zo is de route van de leerwerktrajecten duidelijk en worden de deelnemers niet geconfronteerd met langs elkaar heen werkende instanties. Alle partners hebben vanuit hun maatschappelijke verantwoordelijkheid scholing en werk hoog op de agenda staan. De prioriteit ligt bij de jongeren. En niet zonder reden. Scholing en werk is een belangrijke voorwaarde om als volwassene op volwaardige wijze deel te kunnen nemen aan de maatschappij. De regio gemeenten in de regio Midden- en Zuid Kennemerland, de Dunamare onderwijsgroep, het ROC-Nova college, Kenter en Paswerk vormen samen het fundament onder de leerwerkbedrijven van Perspectief. Dit is een efficiënte en effectieve keten, met een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Werkervaring, onderwijs in de praktijk, individuele zorgverlening op maat en de opstap naar een betaalde baan, alle expertise is aanwezig.