De docent

» Over Perspectief » De docent

De docent

Perspectief biedt onderwijs. Dit betekent dat er lessen worden verzorgd door docenten. Afhankelijk van het niveau van iedere leerling volgt inschrijving op de geschikte opleiding. Het niveau wordt aan de hand van een intaketoets vastgesteld. Naast het praktijkonderwijs is er ook aandacht voor het volgen van theorieonderwijs. Voor deze taak, het begeleiden en bieden van theorieonderwijs, is de docent verantwoordelijk. Gedurende de trajectperiode geven docenten van het ROC NOVA College op de locaties van Perspectief individuele en klassikale begeleiding om zo de vakken rekenen, Nederlands en burgerschap te volgen en te toetsen. Ook begeleidt de docent de jongere individueel in het loopbaantraject. Dit betreft de route naar het beroepsdiploma en het traject naar een mogelijk vervolgopleiding of baan.