De trajectbegeleider

» Over Perspectief » De trajectbegeleider

De trajectbegeleider

Perspectief biedt een zogeheten onderwijszorg-arrangement. Dit betekent dat er naast praktijk- en theorieonderwijs extra aandacht is voor het bevorderen van de zelfredzaamheid van de jongere. Voor deze taak (het begeleiden en bieden van zorg en trainingen ‘op maat’) is de trajectbegeleider verantwoordelijk. Gedurende de trajectperiode geven de begeleiders van Perspectief individuele begeleiding om zo de sociale redzaamheid, sociale activering en maatschappelijke participatie van de jongeren te bevorderen. Ook creëert de trajectbegeleider een sfeer binnen de groep van jongeren waarin de deelnemers zich veilig voelen en worden gestimuleerd en gemotiveerd om de eigen mogelijkheden te ontdekken en om initiatieven te nemen.